חדשות ועידכונים

12/2009

החל מינואר 2008 נחקק חוק חדש להסדרי פנסיה: חובת ביטוח לעובדים שכירים

גובה הפרשה בשנת 2010 - 7.5% גובה הפרשה בשנת 2011 - 10% (עובד ומעביד) 

 

 

 

  

 

החל מינואר 2010

 חדשות לגבי הדיווחים למע"מ

יש לציין את מספר עוסק או ת.ז.  של הלקוח בכל החשבוניות   מעל 5000 ש"ח לפני מע"מ

 

 

סכום המקסימלי לעסק פטור

לשנת  המס 2011 הנו 74972 ש"ח  

 

החל מינואר 2012

תחול חובת דיווח נוספת על הכנסת עבודה ותשלום הכנסה חבת ניכוי, בשל כל ארבעה חודשים רצופים בשנת המס. חובה זו תחול על מעביד או מנכה שהם עוסק פטור או מעביד שמעסיק עד ארבעה עובדים החל מינואר 2013.

 
ראשי פרופיל קישורים טפסים צור קשר Русский
דף הבית  >  Русский  >  О нас

Услуги

Консультации по открытию и ведению бизнеса

 • Принципы создания бизнес-плана и консультации по его оптимизации
 • Проверка налоговых аспектов нового бизнеса, включая построение оптимальной налоговой схемы
 • Принципы ведения документации внутри бизнеса в соответствии с критериями налоговых органов
 • Ведение текущей бухгалтерии бизнеса
 • Помощь в построении бюджета бизнеса и отчетов о движении наличных средств

Бухгалтерия и финансовые отчеты

 • Ведение бухгалтерии частных лиц, партнерств, компаний, общественных организаций и образований
 • Составление и проверка годового финансового отчета
 • Составление месячных и квартальных отчетов по желанию владельца бизнеса
 • Налоговые консультации
 • Корректировка налогов в течение года по результатам текущей деятельности бизнеса

Представление интересов клиента в налоговых органах

 • Вопросы подоходного налога "мас ахнаса", включая финансовые отчеты о имуществе, комплексные проверки, решение спорных вопросов
 • Управление НДС - "МААМ" - финансовая отчетность и помощь в решении спорных ситуаций
 • Институт национального страхования - "Битуах Леуми" - оптимизация налоговых выплат по итогам финансового года и помощь в решении вопросов, связанных с выплатами задолженностей в течение года

Возврат налогов

 • Проверка налоговых выплат как в течение, так и по итогам года в соответствии с законодательными актами
 • Расчет и проверка правильности вычета налогов из заработной платы работодателем
 • Расчет и проверка правильности выплаты компенсации и других выплат в случае увольнения