חדשות ועידכונים

12/2009

החל מינואר 2008 נחקק חוק חדש להסדרי פנסיה: חובת ביטוח לעובדים שכירים

גובה הפרשה בשנת 2010 - 7.5% גובה הפרשה בשנת 2011 - 10% (עובד ומעביד) 

 

 

 

  

 

החל מינואר 2010

 חדשות לגבי הדיווחים למע"מ

יש לציין את מספר עוסק או ת.ז.  של הלקוח בכל החשבוניות   מעל 5000 ש"ח לפני מע"מ

 

 

סכום המקסימלי לעסק פטור

לשנת  המס 2011 הנו 74972 ש"ח  

 

החל מינואר 2012

תחול חובת דיווח נוספת על הכנסת עבודה ותשלום הכנסה חבת ניכוי, בשל כל ארבעה חודשים רצופים בשנת המס. חובה זו תחול על מעביד או מנכה שהם עוסק פטור או מעביד שמעסיק עד ארבעה עובדים החל מינואר 2013.

 
ראשי פרופיל קישורים טפסים צור קשר Русский
דף הבית  >  Русский  >  регистрация и открытие бизнеса

Документы необходимые для регистрации бизнеса в Управлении НДС

 - Теудат зеут( если в теудат зеут адрес проживания не соответствует                     действительности,  то необходимо принести договор об аренде жилья)
 -  Профессиональные разрешения на работу, если таковые имеются
 -  Договор на аренду помещения
 -  Подтверждение банка об открытии банковского счета, либо копия 
    чека владельца бизнеса
 - Копии документов на покупку оборудования, материалов, оплату рекламы
 -  Для владельцев бизнеса в сфере обслуживания - договоры или заказы от клиентов

Виды бизнесов разрешенных к регистрации Управлением НДС :

Разрешенный бизнес (осек морше) - годовой товарооборот свыше 73200 шек
Освобожденный бизнес (осек патур) - годовой товарооборот менее73200 шек
Кто не может быть "осек патур" - освобожденным бизнесом свободные профессии
: архитекторы, инженеры, врачи, страховые агенты, бухгалтеры, техники, компании с ограниченной ответственностью (Ltd), амутот, агудот и т.д.  вне зависимости от размера товарооборота