חדשות ועידכונים

12/2009

החל מינואר 2008 נחקק חוק חדש להסדרי פנסיה: חובת ביטוח לעובדים שכירים

גובה הפרשה בשנת 2010 - 7.5% גובה הפרשה בשנת 2011 - 10% (עובד ומעביד) 

 

 

 

  

 

החל מינואר 2010

 חדשות לגבי הדיווחים למע"מ

יש לציין את מספר עוסק או ת.ז.  של הלקוח בכל החשבוניות   מעל 5000 ש"ח לפני מע"מ

 

 

סכום המקסימלי לעסק פטור

לשנת  המס 2011 הנו 74972 ש"ח  

 

החל מינואר 2012

תחול חובת דיווח נוספת על הכנסת עבודה ותשלום הכנסה חבת ניכוי, בשל כל ארבעה חודשים רצופים בשנת המס. חובה זו תחול על מעביד או מנכה שהם עוסק פטור או מעביד שמעסיק עד ארבעה עובדים החל מינואר 2013.

 
ראשי פרופיל קישורים טפסים צור קשר Русский
דף הבית  >  Русский  >  трудовое право

минимальная заработная плата -20.69 шекелей , минимум - проездной билет .

максимальный возврат за проезд  -21,40 шекелей

отпускные :

от 1 до 4 лет стажа на одном рабочем месте -12 дней , на 5-й год +2 дня , на 6-й год + 2 дня  и т.д.  , максимум -28 дней .

больничные :

1-й день - не оплачивается , 2 и 3- й -37,5% , с 4-го -75% от зарплаты брутто .

деньги на оздоровление (дмей гавраа)  :

1-й год -5 дней, от 2 до 3 лет -6 дней, от 4 до 8 лет -7 дней .Сумма выплаты - 320 шекелей за один день вне зависимости от уровня заработной платы.

дополнительные часы   :

 первые 2 часа -125%, свыше -150%  от  стоимости часа  брутто 

продолжительность рабочей недели - 43 часа

выплата зарплаты -

не позже 9-го числа каждого месяца , штраф - 5% за задержку на неделю, 10% - за каждую последующую неделю .

обязательное пенсионное страхование наёмных работников в размере 5% с 01/01/2009

компесация за увольнение с работы :

после 1-го года работы - 1 месячная зарплата за каждый проработанный год .