חדשות ועידכונים

12/2009

החל מינואר 2008 נחקק חוק חדש להסדרי פנסיה: חובת ביטוח לעובדים שכירים

גובה הפרשה בשנת 2010 - 7.5% גובה הפרשה בשנת 2011 - 10% (עובד ומעביד) 

 

 

 

  

 

החל מינואר 2010

 חדשות לגבי הדיווחים למע"מ

יש לציין את מספר עוסק או ת.ז.  של הלקוח בכל החשבוניות   מעל 5000 ש"ח לפני מע"מ

 

 

סכום המקסימלי לעסק פטור

לשנת  המס 2011 הנו 74972 ש"ח  

 

החל מינואר 2012

תחול חובת דיווח נוספת על הכנסת עבודה ותשלום הכנסה חבת ניכוי, בשל כל ארבעה חודשים רצופים בשנת המס. חובה זו תחול על מעביד או מנכה שהם עוסק פטור או מעביד שמעסיק עד ארבעה עובדים החל מינואר 2013.

 
ראשי פרופיל קישורים טפסים צור קשר Русский
דף הבית  >  המלצות לסוף שנת המס  >  הפקדות לקרן השתלמות

כדאי לזכור:

ניכוי: זהו הפחתת ההכנסה, ההטבה היא על בסיס המס השולי שהנישום מגיע אליו,

זיכוי:זוהי הורדת מהחוב במס.

הפקדות לקרן השתלמות.

תשלומי עצמאי לקרן השתלמות עד לגובה 7% מההכנסה החייבת יוכרו כהוצאה עד להכנסה מכסימלית של 243000 ₪ .

סכום ההפקדה המכסימלי לשנה זו הוא בסך 17010 ₪ והניכוי המרבי המוכר הוא בסך 10935₪ (4.5% מסכום ההפקדה המכסימלית)

עבור בעלי שליטה בחברה ניתן להעביר 6% עד הכנסה של 188,544 ש"ח. כאשר 4.5% (מקסימום 8,484 ש"ח) יהיו ע"ח החברה ו- 1.5% (מקסימום 2,828 ש"ח) ע"ח העובד. ללא אפשרות של זיכוי או ניכוי.

עבור שכירים ההפרשות הנן בשיעור 10% עד הכנסה שנתית בגובה 188,544 ₪, מקסימום לתשלום, 18,854 ₪, כאשר חלק העובד 2.5% 4,714 ₪, ללא אפשרות של זיכוי או ניכוי, חלקו של המעביד 7.5% 14,140 ₪ (אין שינוי משנת 2007)

לגבי עובדי הוראה בלבד נקבע כי ניתן להפריש בשיעור 11.2% כאשר חלק העובד 2.8%. (מקסימום 5279 ₪) על חשבון המעביד (מקסימום 15,838 ₪).