חדשות ועידכונים

12/2009

החל מינואר 2008 נחקק חוק חדש להסדרי פנסיה: חובת ביטוח לעובדים שכירים

גובה הפרשה בשנת 2010 - 7.5% גובה הפרשה בשנת 2011 - 10% (עובד ומעביד) 

 

 

 

  

 

החל מינואר 2010

 חדשות לגבי הדיווחים למע"מ

יש לציין את מספר עוסק או ת.ז.  של הלקוח בכל החשבוניות   מעל 5000 ש"ח לפני מע"מ

 

 

סכום המקסימלי לעסק פטור

לשנת  המס 2011 הנו 74972 ש"ח  

 

החל מינואר 2012

תחול חובת דיווח נוספת על הכנסת עבודה ותשלום הכנסה חבת ניכוי, בשל כל ארבעה חודשים רצופים בשנת המס. חובה זו תחול על מעביד או מנכה שהם עוסק פטור או מעביד שמעסיק עד ארבעה עובדים החל מינואר 2013.

 
ראשי פרופיל קישורים טפסים צור קשר Русский
טבלאות מפת האתר - תבלאות דיאגרמה מפת האתר - דיאגרמה מפת האתר
ראשי
פרופיל
קישורים
מס הכנסה
 
אישור מס במקור
תשלומים
כללי
תאום מס
דע זכויותך
 
ביטוח לאומי
 
הזמנת אישורים
תשלומים
טפסים
כללי
 
מע"מ
בנק ישראל
 
שערי מט"ח
בדיקת חשבונות בנקים מוגבלים
 
מ.ט.י חיפה
רשם החברות
צרכנות פנים
טפסים
ביטוח לאומי
 
נפגעי עבודה
דמי לידה
אחר
 
מס הכנסה
 
עידכון פרטים אישיים
בקשה לתיאום מס
רשימת מסמכים להצהרת הון
 
דיני עבודה
טופס 101 כרטיס עובד
מכתב פיטורין
מיכתב התפטרות
חוזה עבודה
מכתב סילוק
צור קשר
Русский
О нас
Профессиональная информация
 
рекомендации новому бизнессу
регистрация и открытие бизнеса
образцы документации
рекомендации в связи с окончанием финансового года
трудовое право
полезные советы
 
Полезные линки
 
Банк Израиля
Налоговое управление
Управление НДС
Институт национального страхования
М.А.Т.И - Хайфа
 
Новости
Бланки
Возврат налогов
Контакты
Ответственность
מס הכנסה
מדריך לפתיחת עסק חדש
דע זכויותך
בדיקת אישורי מס במקור
טבלאות מידע
רשימת הוצאות מוכרות לעצמאי
מס ערך מוסף
מדריך לפתיחת עסק חדש
טבלות מע"מ
חדש במע"מ
דרישות חוק מע"מ לחשבונית מס
דיני עבודה
שכר מינימום
חופש ודמי הבראה
הסכם עובד-מעביד
דמי מחלה
אתר דיני עבודה
זכויות עובדים תמצית מידע שימושי
ביטוח לאומי
שיעורים
זקנה - מדמה (סימולאטור) לבדיקת זכאות לקצבת זקנה
מחשבון לחישוב תגמולי מילואים
דמי לידה - אופן הגשת התביעה
פתיחת עסק חדש
המלצות לסוף שנת המס
המלצות לסוף השנה
המלצות נוספות לחברות בע"ם
המלצות לספירת קופה
המלצות לניצול הפסדי שוק ההון
ספירת מלאי לסוף שנה
הפקדות לקרן השתלמות
מחשבון לחישוב הפקדות לסוף שנה
מסמכים הנדרשים להכנת דו"ח שנתי
דע זכויותך
אחריות
אחריות